Podpora od Libereckého kraje v roce 2023

Činnost našeho klubu byla v roce 2023 podpořena dotací z rozpočtu Libereckého kraje. Celkem jsme obdrželi 38.080,-. Peníze byly použity výhradně na výdaje spojené s činností klubu, především pak na úhradu nájemného za bazén. Tímto bychom chtěli Libereckému kraji poděkovat za podporu!

« Zpět na novinky14.02. 2024,